Cena účtovníctva – tvorba ceny, faktory…

Pre mnohých podnikateľov je priam kľúčovým faktorom pre výber účtovnej spoločnosti cena. V najbližších článkoch sa mienim venovať práve tejto problematike.

Chcem upozorniť, že táto problematika bude preberaná vo viacerých článkoch. Sú tu totiž špecifiká typu účtovania eshopov, atď…

V článku sa venujem podvojnému účtovníctvu, čiže účtovaniu spravidla obchodných spoločností.

Ako sa určite už podnikatelia dozvedeli, pri dohadovaní ceny je dôležitým faktorom tzv. účtovná položka. Je to jeden účtovný zápis. Spravidla to predstavuje zaúčtovanie jedného dokladu – prijatej /dodávateľskej / faktúry, vystavenej / odberateľskej / faktúry, jedného pokladničného dokladu… Pozor, jednou účtovnou položkou je zaúčtovanie jedného pohybu na bankovom výpise, nie celého bankového výpisu!

Cenník mnohých spoločnosti, poskytujúcich spracovanie účtovníctva, miezd, DPH, Dane z príjmu, atď sa zvyčajne skladá zo zaúčtovania týchto pohybov, pričom spravidla býva paušál na mesačnej alebo kvartálnej báze, obsahujúci určitý interval zaúčtovaných položiek. Následne mnohé účtovné firmy si účtujú aj vypracovanie DPH priznania, Dane z príjmu a účtovnej závierky. Odporúčam preto podnikateľom pri konzultácii a dohadovaní si ceny prejednať s účtovnou spoločnosťou aj túto problematiku – aby potom nedošlo k nedorozumeniu pri termíne podania Daňového priznania…

Na záver dám aj jeden tip podnikateľom, ako znížiť počet účtovných zápisov, čiže položiek: čo najmenej vyberať peniaze z banky či bankomatu. Tento pohyb v skutočnosti totiž znamená hneď 2 účtovné položky: zaúčtovanie príjmu hotovosti do pokladne ako aj následne, po obdržaní bankového výpisu, aj debetný / mínusový / pohyb na bankovom účte. Riešením je vybrať jednorazovo vyššiu sumu.

 

To by bolo na dnes všetko, sledujte môj blog a už čoskoro sa objaví ďalší článok, v podstate pokračovanie tejto témy…

Ján Králik

riaditeľ spoločnosti JK TAX, s.r.o.
Telefón: +421 907 707062
Email: kontakt@spracovanieuctovnictva.com
Ak potrebujete profesionálne služby v oblasti vedenia účtovnictva,
tak ma neváhajte kontaktovať.

Kontakt

Príspevok bol vložený Blog a označený , , , , . Vytvorte záložku pre trvalý odkaz.