Spracovanie výkazu DPH

Pre registrovaných platiteľov Dane z pridanej hodnoty spracujeme Výkazy DPH na mesačnej alebo kvartálnej (3-mesačnej) báze. Bez problémov spracujeme agendu aj platiteľov využívajúcich koeficient či Súhrnný výkaz pre DPH (zasielaný v zmysle legislatívy) elektronickou formou.

Ponúkame:

  • spracovanie účtovných dokladov pre účely DPH
  • vypracovanie Tlačiva DPH na mesačnej či kvartálnej báze
  • vyplnenie a elektronické zaslanie Súhrnného výkazu
  • spracovanie agendy ako aj vypracovanie Tlačiva DPH pre platiteľov používajúcich koeficient