Mzdy, personalistika

V rámci našich služieb ponúkame taktiež spracovanie mzdovej agendy.

Naša ponuka zahŕňa:

  • spracovanie miezd zamestnancov na Hlavný pracovný pomer alebo Pomer uzatvorený mimo Hlavný pracovný pomer (Dohoda o vykonaní práce, Dohoda o brigádnickej práci študentov, Dohoda o pracovnej činnosti)
  • prihlásenie, odhlásenie zamestnancov v Sociálnej poisťovni či zdravotné poisťovne
  • vypracovanie a zasielanie mesačných výkazov sociálneho a zdravotného zabezpečenia
  • vytvorenie a zasielanie Štvrťročných prehľadov o zrazených a odvedených preddavkoch dane z príjmov
  • vypracovanie Ročného zúčtovanie preddavkov na daň
  • zaslanie Evidenčného listu dôchodkového poistenia Sociálnej poisťovni v prípade ukončenia pracovného pomeru zamestnanca
  • poradenstvo v oblasti personalistiky, mzdovej agendy šité na mieru klienta