Cenník účtovníctva

Ceny sú uvedené v eurách bez DPH – služba za mesiac

PoložkyCena / EUR/
do 100150
do 200300
do 350450
do 500700
nad 500Dohoda
Zavedenie účtovníctva novej spoločnosti – prechodDohoda
Cena pri nepatrnom prekročení dohodnutého množstva položiek za každú ďalšiu položku0.8
Daň z motorových vozidiel16/auto
Vypracovanie mzdy zavedeného zamestnanca do systému13
Prihlásenie / Odhlásenie zamestnanca – zavedenie zamestnanca13
Súčinnosť pri vybavovaní elektronickej komunikácie s Orgánmi sociálneho, zdravotného zabezpečenia, Daňovým úradom16/úkon
Vypracovanie Ročného hlásenia k Dani zo závislej činnosti20
Vypracovanie Ročného zúčtovanie dane20/zamestnanec
Vypracovanie DPH priznania – mesačná báza20
Vypracovanie DPH priznania – kvartálna báza50
Vypracovanie Kontrolného výkazu DPH – mesačná báza20
Vypracovanie Kontrolného výkazu DPH – kvartálna báza50
Vypracovanie Súhrnného výkazu – mesačná báza20
Vypracovanie Súhrnného výkazu – kvartálna báza50
Dodanie dokladov k DPH po dohodnutom termíne, do 20-ho v mesiaci20% cena mesačnej fakturácie
Dodanie dokladov k DPH po dohodnutom termíne, po 20-om v mesiaci40% cena mesačnej fakturácie
Konzultácia35/hodina
Zaradenie alebo vyradenie Dlhodobého majetku do účtovníctva, nastavenie odpisov16/1ks majetku
Závierka Jednoduché účtovníctvo, Závierka600
Závíerka Podvojné účtovníctvo, Závierka1300
Vypracovanie Dane z príjmu FO – typ A70
Vypracovanie Dane z príjmu FO – typ Bod 130
Kniha jázd25/mesačne
Zaslanie dokumentu doporučene Slovenskou poštou, poštovné, balné5/ks
Vyplnenie Výkazu pre NBS, Štatistický úrad20/ks
Podanie dokumentu elektronickou formou – Daňový urad, Sociálna poisťovňa , zdravotné poisťovne16/ks
Vyplnenie dokumentov, žiadosti pre účely získania úveru a pod.Dohoda