Účtovné a daňové poradenstvo

Medzi naše priority patrí spokojnosť našich klientov. K tomu by sme radi prispeli svojimi radami, poskytujúcimi čo najvyššiu pridanú hodnotu.

Naše poradenstvo spočíva v:

  • radách, ako sa zodpovedne a premyslene správať pri vedení financií s dopadom na daňový základ, respektíve daňovú povinnosť
  • doporučeniach ako sa vyhnúť rizikám spočívajúcim v sankciách za nedodržanie legislatívy
  • snahe o racionalizáciu činnosti účtovnej jednotky, podnikateľského subjektu
  • usmerňovaní klientov pri výbere formy podnikania
  • predloženia alternatív, predostrenia kladov i záporov jednotlivých druhov podnikania