Knihy jázd

Využívate automobily na podnikateľské účely? Máte ich zaradené v obchodnom majetku? V rámci našich služieb ponúkame vedenie knihy jázd, prehľad spotreby pohonných látok. Samozrejmosťou je aj vypracovanie Daňového priznania k dani z motorových vozidiel.

Čo ponúkame:

  • vedenie knihy jázd pre všetky automobily
  • sledovanie priemernej spotreby pohonných látok
  • evidenciu vozidiel
  • vypracovanie Daňového priznania k dani z motorových vozidiel