Daňová kontrola

K podnikaniu v trhovej ekonomike patrí aj kontrola dodržiavania daňovej legislatívy, postupov účtovníctva, atď. Našim klientom v rámci podpísanej zmluvy garantujeme zastupovanie daňového subjektu v prípade daňovej kontroly. Bližšie špecifikácie konkrétnych krokov sa upresňujú pre každého klienta individuálne. Našou snahou však je racionalizácia nákladov klienta.

  • zastupovanie daňového subjektu