Vedenie podvojného účtovníctva

Pre účtovné jednotky, ktorým vyplýva povinnosť viesť účtovníctvo v sústave Podvojného účtovníctva ponúkame svoju pomoc. Za bezkonkurenčné ceny Vám predložíme riešenie problému vedenia Vášho účtovníctva.

V rámci našich služieb ponúkame:

  • spracovanie kompletnej účtovnej agendy v sústave Podvojného účtovníctva
  • pravidelné, na mesačnej báze, zasielané Výsledky hospodárenie ako aj predbežnú kalkuláciu dane z príjmu
  • periodické, na mesačnej báze postavené, stavy saldokonta odberateľských aj dodávateľských faktúr, ako aj ďalších pohľadávok a záväzkov

Ponúkame vedenie účtovnej agendy či už registrovaného platiteľa DPH alebo neplatiteľa  DPH.

Na základe dohody s klientom je možné aj celoročné spracovanie účtovnej agendy  za predošlé účtovné obdobie / v prípade dopytu o spracovanie účtovnej agendy v období termínu podania daňového priznania/.

Našou cestou je však spolupráca založená na pravidelnom kontakte s klientom, dlhodobá kooperácia založená na vzájomnej dôvere.