Pre koho je výhodné byť platiteľom DPH?

Týmto článkom nadväzujem na predošlý článok, venovaný problematike DPH. Kým v predošlom som sa venoval problematike registrácie DPH,  v tomto článku by som chcel upriamiť pozornosť na výhodnosť byť platiteľom DPH. Nie vždy totiž je výhodné byť platiteľom DPH.

Väčšina podnikateľov by zrejme odpovedala, že bezpochyby áno. Veď si môžu uplatňovať DPH z nakúpených služieb, zásob, majetku, pohonných hmôt, atď / všetko, samozrejme, za dodržania podmienok stanovených zákonom/. Menej si už ale uvedomujú, že musia aj svoje tovary a služby navýšiť o sumu Dane z pridanej hodnoty. A v prípade, že ich „odberateľmi“ je konečný spotrebiteľ, čiže bežný občan, fyzická osoba – nepodnikateľ, je táto cena samozrejme drahšia ako v prípade, keby podnikateľ platiteľom DPH nebol. To bol len jednoduchý príklad.

 

Skúsme si teda zhrnúť, komu a za akých podmienok sa oplatí byť platiteľom DPH:

  • v prípade, že nakupujem tovar či službu od platiteľa DPH a mojím odberateľom je taktiež platiteľ DPH / tu je to priam nutnosťou, v opačnom prípade bude záujmom môjho odberateľa nahradiť ma ako svojho dodávateľa platiteľom DPH, keďže mu predražujem jeho „nákupku“/
  • v prípade, že mienim realizovať veľké investície do dlhodobého majetku a v mojom cash flow rátam s vrátenou DPH na napr. vyplatenie miezd, ďalší rozvoj podniku, atď.
  • v prípade, že mojím dodávateľom je platiteľ DPH na Slovensku a odberateľom zdaniteľná osoba / firma/ v členskom štáte EU.

V treťom prípade logickým výsledkom je nadmerný odpočet, keďže si uplatňujem nárok na DPH z nakúpených tovarov a služieb spojených s podnikaním. Ale „na výstupe“, čiže pri mojom predaji, vystavených faktúrach, už fungujem v rámci EU, teda prenášam povinnosť DPH na odberateľa v členskom štáte EU a moja faktúra je vystavená bez DPH.

 

A teraz si skúsme povedať, kedy sa neoplatí byť platiteľom DPH:

  • ak vytváram služby a mojím konečným spotrebiteľom je občan alebo firma – neplatiteľ DPH/ dokonca aj v EU/
  • ak nakupujem od neplatiteľa DPH a mojím spotrebiteľom je občan či firma – neplatiteľ DPH

Klasickými príkladmi sú napr. firmy či SZČO poskytujúci IT služby určené prevažne pre bežných občanov. Alebo ešte lepším príkladom sú firmy poskytujúce založenie sro. Keďže tieto firmy fakturujú svoje služby úplne novým subjektom, v prípade, žeby boli platiteľmi DPH, ich cena by bola o 20 percent vyššia.

 

Verím, že som týmto článkom aspoň sčasti objasnil dilemu mnohých podnikateľov spočívajúcu v rozhodovaní, či byť alebo nebyť platiteľom DPH.

Ján Králik

riaditeľ spoločnosti JK TAX, s.r.o.
Telefón: +421 907 707062
Email: kontakt@spracovanieuctovnictva.com
Ak potrebujete profesionálne služby v oblasti vedenia účtovnictva,
tak ma neváhajte kontaktovať.

Kontakt

Príspevok bol vložený Blog a označený , , , , , , , , , . Vytvorte záložku pre trvalý odkaz.