Zmeny v roku 2013

V rámci série týchto článkov by som sa chcel venovať zmenám v oblasti daní, odvodov a ich vplyvu na podnikanie, pričom na všetko sa pozriem z pohľadu:

 • začínajúceho živnostníka
 • bežného živnostníka, už podnikajúceho
 • právnickej osoby, sro-čky začínajúcej
 •  právnickej osoby, sro-čky už zabehnutej

Hneď úvodom chcem podotknúť, že pre drvivú väčšinu pro-podnikateľsky orientovaných ľudí to nebude príjemné čítanie, ale „kríza, výpadky príjmov štátneho rozpočtu a boj proti daňovým únikom“ sú dostatočné argumenty pre reálne zhoršenie podnikateľského prostredia / fakt, že ešte nemáme 40 percentnú daň z príjmu právnických osôb,
čo nie je žiaden zázrak v západnej Európe, aspoň z môjho pohľadu argumentom nie je/. A zhoršením, dnes už mnohé schválené, legislatívne zmeny nepochybne sú.

 

Aby som teda načrtol najvýznamnejšie zmeny:

 

a) oblasť dane z príjmu:

 •  zvýšenie dane z príjmu právnických osôb – teda s.r.o-čiek a akcioviek z 19 na 23 percent
 • zvýšenie dane z príjmu fyzických osôb osobám zarábajúcim mesačne nad cca.3300 € z 19 na 25 percent, pričom touto sadzbou sa zdaňuje suma nad tých 3300 €
 • SZČO, živnostníci si môžu uplatňovať paušálne výdavky len do výšky 420 eur mesačne

 

b) oblasť odvodov:

 • zvýšenie minimálnych vymeriavacích základov pre SZČO, živnostníkov – reálne zvýšenie odvodov
 • zmena spôsobu výpočtu základu pre výpočet odvodov pre SZČO, živnostníkov – reálne zvýšenie odvodov
 • zvýšenie zdravotných odvodov z vyplatených dividend, resp. podielov na zisku z 10 na 14 percent
 • zvýšenie odvodovej povinnosti z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru – Dohoda o vykonaní práce z 1,05 percenta na vyše 48 percent, Dohoda o brigádnickej práci študentov „len“ na niečo okolo 30 percent / tu je ešte možná dohoda/ – ale aby sa tí študenti až tak netešili, treba podotknúť, ze Zákonník práce napr. externých študentov nedefinuje ako študentov – neviem čím teda sú…
 • do oblasti zamestnávania môžeme zarátať aj zrušenie možnosti ľudí evidovaných na Úrade práce byť súčasne zamestnaní

 

Perličkám typu povinnosti predkladať súhlas Daňového úradu o „nerizikovosti“  pri zakladaní firiem či kúpe väčšinového podielu vo firme / väčšinovým podielom sa myslí aj 50-percentný podiel/ či záležitostiam okolo registrácie DPH, veľmi reálnemu riziku zmeny zdaňovacieho obdobia mnohým ,dnes dph-čkovým firmám, sa v rámci článkov tejto série mienim venovať tiež.

Mojou úlohou v tomto článku bolo načrtnúť okruh tém najbližších článkov.

 

V prípade akýchkoľvek otázok stále platí kontakt

Ján Králik

riaditeľ spoločnosti JK TAX, s.r.o.
Telefón: +421 907 707062
Email: kontakt@spracovanieuctovnictva.com
Ak potrebujete profesionálne služby v oblasti vedenia účtovnictva,
tak ma neváhajte kontaktovať.

Kontakt

Príspevok bol vložený Blog a označený , , , , , . Vytvorte záložku pre trvalý odkaz.