Daň z príjmu, daňové priznanie

V tomto príspevku by som sa chcel venovať dnes veľmi aktuálnej téme – otázke dani z príjmu. Príspevok sa dotkne ako dane z príjmu fyzických, tak i právnických osôb. Daň z príjmu, ako som už uviedol v predošlom príspevku Priama-Nepriama daň, DPH z pohľadu podnikateľa, Daňové priznanie k DPH, spadá do oblasti priamych daní.

Daňovníkom – osobou povinnou podať daňové priznanie ako aj uhradiť daňovú povinnosť, môže byť teda:

  • fyzická osoba – zamestnanec
  • fyzická osoba – SZČO
  • právnická osoba

V prípade zamestnanca veľmi často vykonáva jeho povinnosť, podať daňové priznanie a uhradiť daň,  jeho zamestnávateľ formou tzv. ročného zúčtovania dane. O ročné zúčtovanie dane musí ale zamestnanec svojho zamestnávateľa požiadať. Ročné zúčtovanie v tomto prípade nahrádza daňové priznanie a teda, zamestnanca „jediné, čo trápi, komu daruje 2 percentá zo svojej daňovej povinnosti“. Sú ale prípady, keď aj zamestnanec je povinný si podať sám daňové priznanie /napr. súčasne je SZČO/ či sám si chce podať daňové priznanie / subjektívne dôvody zamestnanca – iný príjem, atď/. V prípade, že zamestnanec má príjem len zo zamestnania či viacerých zamestnaní / myslí sa tzv. Hlavný pracovný pomer či Vedľajší pracovný pomer/, v tomto prípade podáva daňové priznanie typu A. Ak však má príjmy podľa dalších paragrafov Zákona o dani z príjmu, je povinný podať Daňové priznanie typu B. A už sa pomaly dostávame k tomu čarovnému – SZČO. Tu je asi potrebné bližšie vysvetliť, čo sa myslí SZČO / súdiac podľa mojich dlhoročných skúseností – bohužiaľ, aj s orgánmi zdravotného či sociálneho zabezpečenia/. SZČO je skratka pre samostatne zárobkovo činnú osobu. Týmto sa označuje veľká skupina ľudí. Nezriedka si ľudia mýlia SZČO so živnostníkmi. Živnostníci sú ale len skupinou samostatne zárobkovo činných osôb – SZČO. Medzi SZČO sa totiž, okrem živnostníkov, počítajú aj napr. tzv. slobodné povolania, osoby poskytujúce produkty duševného vlastníctva, atď. V praxi teda sem spadajú napr. advokáti, prekladatelia a tlmočníci, notári, exekútori, herci, kameramani, strihači, spisovatelia, speváci, atď. Legislatívne, z pohľadu Dane z príjmu celú túto skupinu spája to, že dosahujú príjmy podľa §6 Zákona o dani z príjmu.

Čim sa v praxi odlišujú živnostníci od iných skupín,  je najmä podnikateľské oprávnenie, podľa ktorého živnostníci podnikajú. Každý živnostník ma vydaný Živnostenský list – čo v prípade iných skupín neplatí. Taktiež každý živnostník má svoje IČO – identifikačné číslo, čo tiež pre iné skupiny  neplatí. Čo ale, opäť, spája túto skupinu je typ daňového priznania – všetci podávajú typ B. Daňové priznanie typu B sa taktiež podáva v prípade dosahovania príjmov podľa ďalších paragrafov Zákona o dani z príjmu – samozrejme, stále sme v oblasti dane z príjmu fyzických osôb. Čo sa týka právnických osôb – s.r.o.-čky, akciovky, komanditné spoločnosti podávajú Daňové priznanie z príjmu právnických osôb. V prípade akýchkoľvek nejasností nás môžete kontaktovať na kontakt.

Ján Králik

riaditeľ spoločnosti JK TAX, s.r.o.
Telefón: +421 907 707062
Email: kontakt@spracovanieuctovnictva.com
Ak potrebujete profesionálne služby v oblasti vedenia účtovnictva,
tak ma neváhajte kontaktovať.

Kontakt

Príspevok bol vložený Blog a označený , , , , . Vytvorte záložku pre trvalý odkaz.