Kedy je potrebné sa registrovať na DPH?

V dnešnom článku by som sa chcel viac venovať otázke DPH, kedy sa podnikateľ musí registrovať, atď.  Hneď úvodom chcem len spomenúť, že ide o prvý zo série článkov venovanej tejto problematike, pričom nie je mojím zámerom v tomto, úvodnom článku prebrať celú problematiku.

Veľmi často totiž nastáva nasledujúca situácia: na stretnutí s klientom preberáme možnosti podnikania, formy podnikania… A tu viem, že musím položiť základnú otázku: mieni klient obchodovať s EU? Ak áno, je tu veľká pravdepodobnosť nutnosti registrácie na účely DPH.

Registrovať sa možno z dvoch príčin:

 

  • Keď to vyžaduje zákon – napr. pri dosiahnutí obratu, obchodovaní s EU  v určitých prípadoch…
  • Dobrovoľná registrácia

 

Ešte predtým, ako si preberieme rozdiely, treba spomenúť, že podnikateľ môže fungovať akoby v dvoch „režimoch“:

 

  • Plná registrácia, klasický platiteľ DPH, aj s nárokom na odpočet DPH
  • Len pre účely obchodovania s členskými štátmi EU. V tomto prípade platiteľovi DPH nevzniká nárok na odpočet

 

Len chcem pripomenúť, že článok je zámerne písaný jednoduchou formou, zrozumiteľnou pre, dúfam, väčšinu podnikateľov.

Poďme teda k jednotlivým možnostiam:

Povinná registrácia – vzniká zdaniteľnej osobe / podnikateľskému subjektu/ pri dosiahnutí obratu vo výške 49.790 € za predošlých 12 kalendárnych mesiacov. Obratom sa myslia výnosy/príjmy, dosiahnuté na území SR, pričom aj tu sú ešte výnimky, ktoré služby nespadajú do obratu. V tomto prípade teda vzniká podnikateľovi povinnosť registrácia, pričom sa jedná o plnú registráciu, aj s nárokom na odpočet DPH.

Povinne sa musí registrovať aj podnikateľ, ktorý chce dodávať služby podnikateľovi do členského štátu EU alebo prijímať služby od podnikateľa v rámci EU, alebo chce dovážať tovar z EU, pričom hodnota tovaru presiahla sumu 13.941,45 €. V tomto prípade sa jedná o registráciu pre obchodovanie s EU a nevzniká nárok na odpočet.

 

Dobrovoľná registrácia – vzniká rozhodnutím podnikateľa, že chce byť „dph-čkár“. Nuž, určite viacerí zaregistrovali zvýšenú pozornosť Ministerstva financií a daňových orgánov venovanú platiteľom DPH. A práve v tejto oblasti, dobrovoľnej registrácii, nastali veľmi významné zmeny. Veľmi sa „pritvrdili“ podmienky na jej získanie. Podnikateľ musí zdôvodniť, z akého dôvodu žiada o registráciu DPH, či nie je v prípravnej fáze svojho podnikania, že už vykonáva ekonomickú činnosť / vystavuje faktúry, atď/. V opačnom prípade mu hrozí neschválenie DPH, prípadne zábezpeka vo výške od 1.000 do 50.000 €, ktorú musí zložiť z rozhodnutia daňového úradu.

Týmto úvodným článkom som začal, ako som už spomenul, sériu článkov venovanú problematike DPH a zároveň ním pozývam na čítanie ďalších článkov venovaným DPH.

Ján Králik

riaditeľ spoločnosti JK TAX, s.r.o.
Telefón: +421 907 707062
Email: kontakt@spracovanieuctovnictva.com
Ak potrebujete profesionálne služby v oblasti vedenia účtovnictva,
tak ma neváhajte kontaktovať.

Kontakt

Príspevok bol vložený Blog a označený , , , , , , , . Vytvorte záložku pre trvalý odkaz.