Zmeny v daniach s.r.o. v roku 2013

V tomto článku nadväzujem na môj predošlý článok, kde som všeobecne zhrnul zmeny od roku 2013. Tu sa chcem konkrétne venovať firmám /s.r.o./ a dôsledkom, ktoré zmeny prinesú v oblasti dane z príjmu.

Chcem ešte upozorniť na jednu významnú zmenu, ktorá sa týka fyzických osôb. Zvýšila sa totiž  hranica pre platenie preddavkov na daň z príjmu fyzických osôb na  hranicu 2.500 €.

  • Zvýšenie dane z príjmu právnických osôb z 19 na 23 percent – dôsledky

Pri právnických osobách zostali  zachované predošlé hranice, čiže: ak daňová povinnosť za predošlé obdobie presiahla sumu 1.659,70 € a nepresiahla sumu 16.596,96 €, subjekt platí preddavky na daň na kvartálnej báze. Ak daňová povinnosť za predošlé obdobie presiahla sumu 16.596,96 €, subjekt je povinný hradiť preddavky na daň na mesačnej báze.

Zmena v sadzbe má však vplyv na výšku preddavkov a tým pádom aj na cash flow spoločností už v roku 2013. Totiž, subjekt zaplatil za predošlé obdobie – rok 201, daň v sadzbe 19 percent. Preddavky v roku 2013 však bude hradiť v sadzbe 23 percent – keďže ide o preddavky na daň z príjmu za rok 2013. Nie je teda možné vypočítať preddavky doterajším spôsobom – že zoberie sa daňová povinnosť, vydelí dvanástimi, dostane sa mesačná suma preddavkov a  následne sa hradí preddavok na mesačnej alebo kvartálnej báze.

Nový vzorec je – že zoberie sa daňový základ, z ktorej sa hradila daň z príjmu za rok 2012, vypočíta sa celková daňová povinnosť – ale v sadzbe 23 percent. Táto suma sa delí dvanástimi, dostaneme sumu mesačného preddavku a hradí sa na buď mesačnej alebo kvartálnej báze na základe už vyššie spomínaných kritérií.

Výsledný efekt teda bude, že za tento rok sa zaplatí na preddavkoch vyššia suma ako bola daňová povinnosť za rok 2012.

Na záver, obligátne – pre ďalšie informácie písať na adresu http://spracovanieuctovnictva.com/sk/kontakt/

Ján Králik

riaditeľ spoločnosti JK TAX, s.r.o.
Telefón: +421 907 707062
Email: kontakt@spracovanieuctovnictva.com
Ak potrebujete profesionálne služby v oblasti vedenia účtovnictva,
tak ma neváhajte kontaktovať.

Kontakt

Príspevok bol vložený Blog a označený , , , , , . Vytvorte záložku pre trvalý odkaz.