Biznis v únii. Čo treba vedieť o platení DPH

Podnikatelia, každý týždeň vám prinesieme informácie o DPH od hlavného účtovníka JK TAX Jána Králika.

Na stretnutí s klientmi veľmi často hovoríme o možnostiach a formách podnikania. Pritom každému klientovi musím položiť základnú otázku: chcete obchodovať so štátmi EÚ? Ak povie áno, je veľká pravdepodobnosť, že registráciu na DPH bude potrebovať.

Kedy sa treba registrovať:

1. povinne, keď to vyžaduje zákon, napríklad pri dosiahnutí stanoveného obratu v obchodovaní s EÚ
2. dobrovoľne

Ešte predtým, ako si povieme o rozdieloch v registrácii, chcem pripomenúť, že podnikateľ môže pri DPH fungovať v dvoch „režimoch“:

– mať plnú registráciu, teda byť klasickým platiteľom DPH s nárokom na odpočet dane
– registrovať sa len na účely obchodovania s členskými štátmi EÚ. V tomto prípade platiteľovi DPH nevzniká nárok na odpočet DPH

Povinná registrácia

Vzniká zdaniteľnému subjektu pri dosiahnutí obratu 49 790 eur za predošlých dvanásť kalendárnych mesiacov. Obratom sa myslia výnosy / príjmy, dosiahnuté na Slovensku. V tomto prípade vzniká podnikateľovi povinná, plná registrácia, pri ktorej má nárok na odpočet DPH. Povinne sa musí registrovať aj podnikateľ, ktorý chce dodávať služby podnikateľovi do členského štátu EÚ, prípadne naopak, prijímať služby. Alebo chce dovážať z únie tovar, pričom hodnota tovaru presiahla sumu 13 941,45 eur. V tomto prípade ide o registráciu pre obchodovanie s EÚ, pričom nevzniká nárok na odpočet. A prečo je stanovená práve tzáto suma? Vyplýva z paragrafu 7 zákona o DPH. Ide o sumu dosiahnutú v kalendárnom roku. (Paragraf 7 hovorí o nadobudnutí tovaru z členského štátu EÚ a povinnosti zaregistrovať sa na DPH, ak dosiahne takýto obrat).

Dobrovoľná registrácia

Vzniká rozhodnutím podnikateľa, že chce byť „dph-čkár“. Viacerí z vás zaregistrovali zvýšenú pozornosť ministerstva financií a daňových orgánov venovanú platiteľom DPH. A práve v oblasti dobrovoľnej registrácie nastali významné zmeny. Veľmi sa pritvrdili podmienky na jej získanie. Podnikateľ musí zdôvodniť, prečo žiada o registráciu DPH. Či nie je v prípravnej fáze svojho podnikania, teda že už vykonáva ekonomickú činnosť / vystavuje faktúry, atď. Ak nedokáže, že nie je v prípravnej fáze, hrozí mu neschválenie registrácie na DPH, alebo zaplatenie zábezpeky vo výške od 1 000 do 50 000 eur, ktorú musí zaplatiť daňovému úradu.

http://hnporadna.hnonline.sk/c1-60206150-biznis-v-unii-co-treba-vediet-o-plateni-dph

Ján Králik

riaditeľ spoločnosti JK TAX, s.r.o.
Telefón: +421 907 707062
Email: kontakt@spracovanieuctovnictva.com
Ak potrebujete profesionálne služby v oblasti vedenia účtovnictva,
tak ma neváhajte kontaktovať.

Kontakt

Príspevok bol vložený Blog a označený , , . Vytvorte záložku pre trvalý odkaz.