Postup – Kompletné založenie s.r.o.

Pošlete nám nasledovné údaje :

Konateľ ( -lia ) / príp. další spoločníci:

  • meno, bydlisko
  • dátum narodenia, rodné číslo
  • mená rodičov vrátane rodného priezviska matky ( pre register  trestov )

Spoločnosť:

  • obchodný názov
  • sídlo
  • základné imanie
  • predmet / predmety podnikania
  •      údaj, či konatelia konajú samostatne alebo spoločne
  •      určenie správcu vkladov

 Na základe údajov  Vám vypracujeme a najneskôr nasledujúci deň mailom pošleme všetky potrebné dokumenty na podpis.

Zakladateľskú listinu / Spoločenskú zmluvu, Splnomocnenie pre  OR a Splnomocnenie pre ŽU si dáte overiť u notára, ostatné dokumenty iba podpíšete.

Všetky podpísané dokumenty nám doručíte naskenované v pdf / poštou / v Bratislave aj osobne

Živnostenský list vybavujeme za Vás elektronicky – bezplatne môžete ohlásiť ľubovoľný počet voľných živností, za viazanú / remeselnú živnosť zaplatíte polovicu

Po prijatí dokumentov a vydaní ŽL  podávame Návrh na zápis do Obchodného registra.

Vaša spoločnosť bude zapísaná do 7 dní od zaplatenia súdneho poplatku

Celková kalkulácia :

250 €        – naša faktúra ( zahŕňa prípravu dokumentov, poradenstvo, súdny poplatok, vybavenie ŽL – voľné živnosti v cene, prihlásenie na daňový úrad  )

     8 €       – poplatok u notára – overenie 3 dokumentov

0 € / 7,5 € – poplatok za ohlásenie živnosti za 1 voľnú / viazanú alebo remeselnú živnosť