Nezáväzná cenová kalkulácia

Táto cenová kalkulácia slúži len ako orientačný odhad cien za účtovné služby. Konečná cena účtovníctva sa upresní na osobnom stretnutí. Výsledná cena kalkulácie neobsahuje DPH.

Predbežná cena: 0 € za mesiac

Vaše údaje:

Priestor pre vaše požiadavky