Založenie s.r.o. postup – Asistované založenie s.r.o.

Pošlete nám nasledovné údaje :             

Konateľ ( -lia ) / príp. další spoločníci:

  •  meno
  • bydlisko
  • dátum narodenia
  • rodné číslo

Spoločnosť:

  • obchodný názov
  • sídlo
  • základné imanie
  • predmet / predmety podnikania
  •      údaj, či konatelia konajú samostatne alebo spoločne
  •      určenie správcu vkladov

Na základe údajov  Vám vypracujeme a najneskôr nasledujúci deň mailom pošleme všetky potrebné dokumenty na podpis.

Zakladateľskú listinu / Spoločenskú zmluvu a Splnomocnenie pre  OR si dáte overiť u notára, ostatné dokumenty iba podpíšete.

Živnostenký list si vybavujete sám na mieste príslušnom obvodnom úrade – budete potrebovať overenú Zakladateľskú listinu / Spoločenskú zmluvu.

Vydaný Živnostenský list a všetky podpísané dokumenty nám doručíte naskenované v pdf / poštou / v Bratislave aj osobne.

Po prijatí dokumentov podávame Návrh na zápis do Obchodného registra.

Vaša spoločnosť bude zapísaná do 7 dní od zaplatenia súdneho poplatku

Celková kalkulácia :

255 €        – naša faktúra ( zahŕňa prípravu dokumentov, poradenstvo,  súdny poplatok )

     6 €       – poplatok u notára – overenie 2 dokumentov

5 € / 15 € – poplatok pri ohlásení živnosti za 1 voľnú / viazanú alebo remeselnú živnosť