Cenník účtovníctva

Ceny sú uvedené v eurách bez DPH – služba za mesiac

 

Položky Cena / EUR
do 100 150
do 200 280
do 350 450
do 500 600
nad 500 Dohoda
Cena pri nepatrnom prekročení dohodnutého množstva položiek za každú ďalšiu položku 0,6
Daň z motorových vozidiel 16/auto
Vypracovanie mzdy zavedeného zamestnanca do systému 13
Prihlásenie / Odhlásenie zamestnanca – zavedenie zamestnanca 13
Súčinnosť pri vybavovaní elektronickej komunikácie s Orgánmi sociálneho, zdravotného zabezpečenia, Daňovým úradom 10 / úkon
Vypracovanie Ročného hlásenia k Dani zo závislej činnosti 20
Vypracovanie DPH priznania – mesačná báza 20
Vypracovanie DPH priznania – kvartálna báza 50
Vypracovanie Súhrnného výkazu – mesačná báza 16
Vypracovanie Súhrnného výkazu – kvartálna báza 30
Konzultácia 30 / hodina
Zaradenie alebo vyradenie Dlhodobého majetku do účtovníctva, nastavenie odpisov 16 / 1ks majetku
Závierka Jednoduché účtovníctvo, Závierka 600
Závíerka Podvojné účtovníctvo, Závierka 1300
Vypracovanie Dane z príjmu FO – typ A 30
Vypracovanie Dane z príjmu FO – typ B od 130
Kniha jázd 25 / mesačne
Zaslanie dokumentu doporučene Slovenskou poštou, poštovné, balné 5/ks
Vyplnenie Výkazu pre NBS, Štatistický úrad 20 / ks