Cenník účtovníctva

Ceny sú uvedené v eurách bez DPH – služba za mesiac.

Položky Cena
do 100 150
do 200 280
do 350 450
do 500 600
nad 500 dohoda
Daň z MV 16/auto
Mzda 13
DPH/mes 20
DPH/kvartál 50
Zavedenie zamestnanca 13
Konzultácia 30 / hod
Závierka JU 90
Závierka PU 150
DzP FO 50
Kniha ERP 10
Kniha jázd mesačne 25
Kniha jázd ročne 399
Zaslanie dokumentu doporučene Slovenskou poštou, poštovné, balné 5 / ks
Súčinnosť pri vybavovaní elektronickej komunikácie s orgánmi sociálneho, zdravotného zabezpečenia, Daňovým úradom 10 / úkon
Vyplnenie výkazu pre Štatistický úrad, NBS 20 / ks