Cenník účtovníctva

Ceny sú uvedené v eurách bez DPH.

Položky Cena
do 100 70
do 200 130
do 350 200
do 500 300
nad 500 dohoda
Daň z MV 16
Mzda 10
DPH 20
Zavedenie zamestnanca 10
Konzultácia 30 / hod
Závierka JU 250
Závierka PU 400
DzP FO 16
Kniha ERP 10
Kniha jázd mesačne 15
Kniha jázd ročne 220
Zaslanie dokumentu doporučene Slovenskou poštou, poštovné, balné 5 / ks
Súčinnosť pri vybavovaní elektronickej komunikácie s orgánmi sociálneho, zdravotného zabezpečenia, Daňovým úradom 5 / úkon
Vyplnenie výkazu pre Štatistický úrad, NBS 15 / ks